Show simple item record

dc.contributor.authorAlbertini Früh, Elena
dc.contributor.authorØsterud, Kaja Larsen
dc.contributor.authorVedeler, Janikke Solstad
dc.contributor.authorAnvik, Cecilie Høj
dc.contributor.authorJacobsen, Sigurd Eid
dc.date.accessioned2023-09-25T10:47:07Z
dc.date.available2023-09-25T10:47:07Z
dc.date.created2023-09-22T09:33:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3091723
dc.description.abstractBakgrunn:Norske kommuner er pålagt å tilby koordinator for å sikre kontinuitet og samhandling i oppfølging avfamilier med barn som har behov for langvarige og koordinerte velferdstjenester. I artikkelen utforsker vi koordina-torens rolle og handlingsrom til å mobilisere nødvendige ressurser for familien. Vi diskuterer koordinatorordningenssosiale bærekraft ved å rette oppmerksomheten mot koordinatorenes muligheter for å legge til rette for helhetlig ogsammenhengende bistand til familier med funksjonshemmede barn.Metode:Artikkelen er basert på 18 individuelle intervjuer og fire gruppeintervjuer med kommunale koordina-torer. I alt har vi intervjuet 34 koordinatorer i seks norske kommuner.Funn:Analysene framhever aspekter ved koordinatorrollen som oppleves som utfordrende. Disse er rolle-forståelse, ressurstilgang, stillingsstørrelse og profesjonsbakgrunn.Konklusjon:I lys av ideen om sosial bærekraft har vi identifisert utfordringer mot ordningens mulighet til å sikrelikeverdig og rettferdig tilgang til tjenester. Koordinatorer står i et spenn mellom store krav og få ressurser. Koordina-torenes beretninger viser at de strekker seg langt for å tilby familiene hjelp. Funnene understreker et behov for å prio-ritere denne ordningen økonomisk og organisatorisk, slik at koordinatorene bedre er i stand til å ivareta familienesbehov og samordne tjenester etter hensikten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEr koordinatorordningen for familier med funksjonshemmede barn bærekraftig?en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.18261/tfo.9.2.7
dc.identifier.cristin2177763
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.subject.nsiVDP::Social sciences: 200en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal