Show simple item record

dc.contributor.advisorØstrem, Solveig
dc.contributor.advisorOs, Ellen
dc.contributor.authorNyrén, Aina Tryggan
dc.date.accessioned2023-09-14T12:21:28Z
dc.date.available2023-09-14T12:21:28Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089486
dc.description.abstractCLASS (Classroom Assessment Scoring System) er et standardisert verktøy for å måle prosesskvalitet i relasjonen mellom ansatte og barn i barnehager og skoler, og benyttes ofte i forskning. CLASS brukes i tillegg som intervensjonsverktøy for å heve prosesskvaliteten i barnehager, og stadig flere barnehageansatte pålegges å ta i bruk CLASS. Verktøyet er forskningsbasert og kan knyttes til evidenstenkningen som har fått stadig større innflytelse de siste årene. Det finnes mange argumenter for hvorfor CLASS bør brukes, og tidligere norsk forskning viser at mange ansatte tar verktøyet godt imot. Som forståelsesramme for studien min, ser jeg nærmere på kritiske perspektiver på CLASS, på standarder generelt og på ideen om evidensbasert pedagogikk. I tillegg ser jeg nærmere på danningspedagogikk som tilhører et annet kunnskapsparadigme med lange tradisjoner, og som henger nøye sammen med verdiene i barnehageloven, rammeplanen og den nordiske barnehagemodellen. Målet med denne masteroppgaven er å søke kunnskap om barnehagelæreres erfaringer med å være pålagt å jobbe med CLASS som kvalitetsverktøy, samt deres synspunkter på verktøyet. Det empiriske grunnlaget er kvalitative gruppeintervjuer med tilsammen ti barnehagelærere, og deres perspektiver forstås gjennom en fortolkende, hermeneutisk tilnærming, sett i lys av danningspedagogikken og den evidensbaserte pedagogikken. Til slutt drøfter jeg ulike implikasjoner ved å være pålagt å jobbe med CLASS, hvordan barnehagelærere som profesjonsutøvere blir påvirket og hvorvidt pedagogikken blir påvirket.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleMålt og sjekka. En studie av barnehagelæreres erfaringer med og synspunkter på CLASS som kvalitetsverktøyen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record