Show simple item record

dc.contributor.authorWalseth, Kristin
dc.contributor.authorKhan, Hummam
dc.date.accessioned2023-09-08T12:33:57Z
dc.date.available2023-09-08T12:33:57Z
dc.date.created2023-09-07T09:28:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationJournal for Research in Arts and Sports Education. 2023, 7 (2), 86-101.en_US
dc.identifier.issn2535-2857
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3088331
dc.description.abstractDet finnes lite forskning som belyser hvordan studenter med minoritetsbakgrunn opplever møtet med kroppsøvingslærerutdanningen i Norge. I denne studien fokuserer vi på friluftslivsunder visningen. Problemstillingen som stilles, er: Hvordan erfarer studenter med minoritetsbakgrunn friluftslivsundervisingen i kroppsøvingslærerutdanningen? Studien er basert på en kvalitativ tilnærming med tre fokusgruppeintervju. Utvalget består av åtte mannlige kroppsøvingsstudenter med minoritetsbakgrunn. Andreforfatter gjennomførte intervjuene og har selv minoritetsbakgrunn, hans posisjon som «insider» har vært viktig for datainnsamlingen. Resultatene viser at studentene med minoritetsbakgrunn erfarer at friluftslivsutdanningen tar utgangspunkt i at studenter har hatt en «norsk» oppvekst med en del friluftsliverfaringer, og at studentene innehar grunnleggende ferdigheter i friluftsliv. Studentene trekker frem friluftsliv turenes lengde og vanskelighetsgrad som utfordrende, og at dette resulterer i lite læring og mestring. Studentene problematiserer også lærerrollen, hvor det legges opp til at studentene skal lære av hver andre. Dette forsterker skillet mellom majoritets og minoritetsstudentene, hvor studentene med majoritetsbakgrunn blir ekspertene. Funnene i denne studien indikerer at friluftslivsundervisningen er preget av hvithet, og at dette bidrar til marginalisering av studenter med minoritetsbakgrunn. Vi argumenterer for at kroppsø vingslærerutdanningen må øke sin bevissthet om hvilke konsekvenser hvithet har for arbeidet med mangfold i utdanningen, og hvordan det hvite friluftslivet ofte preger lærerutdannerenes habitus og undervisning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleMinoritetsstudenters møte med friluftsliv i kroppsøvingslærerutdanningenen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin2173089
dc.source.journalJournal for Research in Arts and Sports Educationen_US
dc.source.volume7en_US
dc.source.issue2en_US
dc.source.pagenumber86-101en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal