Show simple item record

dc.contributor.advisorJohnsen, Åge
dc.contributor.authorBakker, Marita
dc.date.accessioned2023-08-28T12:03:54Z
dc.date.available2023-08-28T12:03:54Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3086008
dc.description.abstractTemaet i denne oppgaven omhandler hvilken påvirkningskraft en kommunedirektørs avgang har på lokalpolitisk styring. Kommunedirektøren har en sterk rolle i kommunene i landet, og toppledervervet medfører mye ansvar. De som innehar denne stillingen, har en jobbytte-prosent på ca. 15% årlig fra 2010 til i dag. Det er lite forskning på hvordan kommunedirektørers jobbytte påvirker den politiske delen av kommunen og strategisk styring. Teorigrunnlaget for denne oppgaven baserer seg på hvordan det kommunalpolitiske systemet fungerer i Norge, hvilke roller de forskjellige aktørene innehar, strategisk styring av offentlige virksomheter og beslutningsteori. I denne oppgaven er det benyttet kvalitativ forskningsmetode. Det er foretatt dybdeintervjuer med 7 lokalpolitikere som ble utvalgt basert på bestemte kriterier. Alle disse intervjuene ble deretter transkribert til tekst for videre koding. Disse kodene ble deretter kategorisert og analysert. Konklusjonene i denne oppgaven er: 1) Det kreves mer av lokalpolitikerens mobiliserende lederskap ved fravær av rådmann. 2) Det er sterke forventninger til at ordfører skal innta den politiske lederrollen, og at dette påvirker lokalpolitikerne i like stor grad som manglende rådmann. 3) Den løpende strategiske styringen av kommunen går relativt uhindret uten kommunedirektør. 4) Store strategiske beslutninger blir utsatt og påvirker lokalpolitikernes mulighet til å ta stilling til disse sakeneen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKommuneren_US
dc.subjectRådmannen_US
dc.subjectKommunedirektøren_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectLokalpolitikken_US
dc.titleLangsiktige strategiske beslutninger uten sjefen på plass? En casestudie om hvordan kommunedirektørers jobbytte kan påvirke lokalpolitikeres strategiske beslutningeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record