Show simple item record

dc.contributor.authorMjelstad, Kaja
dc.contributor.authorSolbakken, Hedvig
dc.date.accessioned2023-08-25T06:34:32Z
dc.date.available2023-08-25T06:34:32Z
dc.date.created2023-08-21T10:19:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn0800-1669
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3085717
dc.description.abstractI denne artikkelen analyserer vi framstillinga av transmotivet i bildeboka Ollianna (Dahle & Nyhus, 2020) og drøfter hvilke forestillinger om barn og barndom som ligger til grunn. Særlig undersøker vi om framstillinga av trans- og cispersonene i Ollianna er normativ, og i hvilken grad boka bidrar til å utfordre eller opprettholde eksisterende kjønnsnormer. Analysen undersøker hvordan boka skildrer den litterære personen Olliannas aktørskap, og hvordan boka presenterer viktigheten av støtte fra omgivelsene.en_US
dc.description.abstractIn this article, we analyze the portrayal of the transgender motif in the picture book Ollianna (Dahle & Nyhus, 2020) and discuss the ideas about children and childhood that underlie. In particular, we investigate whether the portrayal of trans and cis people in Ollianna is normative, and to what extent the book contributes to challenging or maintaining existing gender norms. The analysis examines how the book portrays the literary character Ollianna’s agency and the importance of support from her surroundings.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.title«Det handler om å alltid ha vært»: Transidentitet og aktørskap i bildeboka Olliannaen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.23865/barn.v41.5468
dc.identifier.cristin2168349
dc.source.journalBarn – forskning om barn og barndom i Nordenen_US
dc.source.volume41en_US
dc.source.issue2-3en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal