Show simple item record

dc.contributor.advisorBroman, Åse Inger
dc.contributor.authorHarnes, Isabel
dc.date.accessioned2023-08-07T08:02:37Z
dc.date.available2023-08-07T08:02:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3082793
dc.description.abstractDet er vanskelig å finne nøyaktige tall på hvor mange barn som blir utsatt for seksuelle overgrep. Årsaken til dette er at det ofte tar lang tid fra overgrepene tar sted frem til de blir avdekket. Dette grunnes ofte at offeret føler på skyld og skam i etterkant av overgrepene (Søftestad, 2008, s. 29). Som et resultat av Ungdomsundersøkelsen om erfaringer med vold og overgrep (UEVO) presenterer Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) resultatene fra en kvantitativ undersøkelse om norske ungdommers erfaringer med vold og overgrep i oppveksten (Hafstad & Augusti, 2019, s. 84). Totalt 6% av deltakerne i undersøkelsen rapporterte at de hadde opplevd noen form for seksuelle overgrep fra en voksenperson i løpet av oppveksten. 4% av deltakerne oppga at de hadde opplevd gjentatte hendelser (ibid.). Ifølge Redd Barnas informasjonsside om seksuelle overgrep mot barn, begås seksuelle overgrep mot barn ofte av voksenpersoner barnet har tillit til (Redd barna, u.å.). Jeg stiller meg undrende over hvilke konsekvenser dette kan ha for barnets utvikling og helse, og hvordan jeg som barnevernspedagog kan opptre som en trygg voksenperson i møte med slike situasjoner. Barnevernlovens formålsparagraf fastslår at «loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Loven skal bidra til at barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår» (Barnevernsloven, 2021, § 1-1). Samtidig utgir NKVTS en rapport som avslører at ansatte i behandlingsenheter for barn opplever at de ikke i det hele tatt, eller til dels, får gitt behandlingstilbudet de ønsker til barn og unge som har vært utsatt for overgrep (Holt et al., 2016, s. 15). Dette sett sammen med mine erfaringer fra praksisstedet danner et bilde om en manglende kunnskap rundt nettopp dette temaet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleTraumebevisst omsorg som tilnærming i møte med barn som er utsatt for seksuelle overgrep i nære relasjoneren_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal