Show simple item record

dc.contributor.authorKarstensen, Steinar
dc.contributor.authorAakernes, Nina
dc.date.accessioned2023-06-08T14:00:43Z
dc.date.available2023-06-08T14:00:43Z
dc.date.created2023-06-06T20:50:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationSkandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 2023, 8 (1), 60-79.en_US
dc.identifier.issn2464-4153
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3070606
dc.description.abstractHensikten med denne artikkelen er å bidra med kunnskap om hvordan ulike skolekulturer og yrkesfaglæreres ulike utdannings- og yrkesbakgrunn har preget tolkningen av læreplanen i et nytt utdanningsprogram. Utdanningsreformer som er vedtatt på nasjonalt nivå fortolkes og gjennomføres i møte med den enkelte skoles eller lærerteams kultur og forståelsesramme. Det kan derfor utvikle seg ulike praksiser på skoler innenfor det samme utdanningsprogrammet. Artikkelen bygger på data fra gruppeintervjuer med lærerteam på vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM) på fire utvalgte skoler. Utdanningsprogrammet er en nyetablering, men består også av elementer fra utdanningstilbudene IKT-servicefag og medieproduksjon/medier og kommunikasjon, som har sine tradisjoner, særegenheter og fellestrekk. Den teknologiske utviklingen vil kreve store omlegginger i yrkesopplæringen de kommende årene, og studien bidrar med kunnskap om hvilke forhold som preger enkeltlæreres og lærerteams møte med pågående omstillingsprosesser i yrkesopplæringen. Ved bruk av annen generasjons aktivitetsteori analyserer vi hvilke forhold som har hatt betydning for IM-avdelingenes møte med den nye læreplanen. Resultatene viser at lærernes utdanning, yrkesbakgrunn og tradisjoner i de tidligere utdanningsprogrammene har preget tolkningen av læreplanen. Imidlertid indikerer studien at samarbeidskulturen på den enkelte avdeling har vært mest avgjørende for hvordan lærerne har opplevd den første fasen av implementeringsarbeidet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEn utdanningsreforms møte med ulike skolekulturer og forståelsesrammeren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7577/sjvd.5227
dc.identifier.cristin2152371
dc.source.journalSkandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utviklingen_US
dc.source.volume8en_US
dc.source.issue1en_US
dc.source.pagenumber60-79en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal