Show simple item record

dc.contributor.authorFuruseth, May-Tove
dc.contributor.authorKvissel, Anne Katrine
dc.contributor.authorBerg, Vivian
dc.contributor.authorKjøbli, Eli
dc.contributor.authorVolden, Vivi
dc.contributor.authorSolli, Ann Iren
dc.contributor.authorGranerud, Beathe Kiland
dc.contributor.authorLie-Jensen, Anette Christensen
dc.contributor.authorNygård, Irene
dc.contributor.authorAlm, Bente
dc.contributor.authorErsvær, Elisabeth
dc.contributor.authorSjøholt, Gry
dc.date.accessioned2023-01-30T08:43:23Z
dc.date.available2023-01-30T08:43:23Z
dc.date.created2023-01-28T00:05:06Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0801-6828
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3046994
dc.description.abstractSiden 2005 har omfang og innhold i bioingeniørutdanningen vært definert av en nasjonal rammeplan for å sikre likeverdig sluttkompetanse for alle kandidater. Fra 2019 ble en ny forskrift om nasjonale retningslinjer fastsatt. Både tidligere rammeplan og nye retningslinjer har regulert læringsutbyttene og omfang av praksis i utdanningen. I denne studien kartlegges omfang og organisering av praksisstudiene ved de ulike studieprogrammene, dette for å undersøke forskjeller og likheter og tilrettelegge for at studiestedene kan lære av hverandre. Det er innhentet data fra hvert studieprogram for omfang og organisering av veiledet intern praksis, ekstern praksis samt bacheloroppgaven. Dette ble kartlagt for alle studiestedene før og etter innføring av nye retningslinjer. Resultatene viser ulikheter i omfang og organisering av praksisstudiene og bacheloroppgaven mellom studieprogrammene i Norge og da særlig i organisering av intern praksis. De nye retningslinjene åpner samtidig opp for en videre fortolkning av praksisbegrepet og av krav til omfang og organisering av praksis. For å sikre likeverdig sluttkompetanse for ferdigutdannede, uavhengig av studiested, er det behov for i større grad enes om hva som gir tilstrekkelig omfang og god kvalitet i praksis i bioingeniørutdanningen. Denne deskriptive studien viser behov for videre forskningssamarbeid mellom studiestedene, for å utvikle en bioingeniørutdanning av best mulig kvalitet for fremtiden.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNITOen_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titlePraksisstudienes omfang og organisering i bioingeniørutdanningenen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.cristin2117134
dc.source.journalBioingeniørenen_US
dc.source.volume8en_US
dc.source.pagenumber24-29en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal