Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnestad, Elisabeth
dc.contributor.authorMyrvold, Trine M.
dc.contributor.authorDalland, Cecilie P.
dc.contributor.authorHølland, Silje
dc.contributor.editorHølland, Silje
dc.date.accessioned2022-12-08T13:35:41Z
dc.date.available2022-12-08T13:35:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-2-8364-450-0
dc.identifier.issn2535-6992
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3036816
dc.description.abstractRapporten er første delrapport fra evalueringen av Seksårsreformen. Hovedmålet med evalueringen er å belyse de yngste barnas skolehverdag i et 20-års perspektiv, fra Reform 97 og Læreplanverket for den 10-årige grunnskole (L97) til dagens læreplan LK20 (Fagfornyelsen). I rapporten kartlegger vi hva som karakteriserer dagens klasseromspraksiser og trekk ved førsteklasse, samt hvilken styring og satsning som gjøres på arbeidet med de yngste elevene fra skoleleiere og skolelederes side. Rapporten belyser følgende fem sentrale forskningsspørsmål: i. I hvilken grad og hvordan styrer skoleeier og skoleledere arbeidet med de yngste elevene? ii. Hvordan arbeider skoleeiere, skoleledere og lærere for å sikre gode overganger mellom barnehage og skole? iii. Hva kjennetegner organisering og undervisningsformer i dagens førsteklasserom? iv. Hvilke endringer i trekk ved førsteklasse har skjedd de siste 20 årene? v. Hvordan tolker skoleeiere, skoleledere og lærere Fagfornyelsens (LK20) betydning for de yngste elevene?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesOsloMet Skriftserie 2022 - DELRAPPORT 1;Nr. 7.
dc.subjectyngste barna i skolenen_US
dc.subjecttilretteleggeen_US
dc.subjectivareta behoven_US
dc.subjectpedagogiske praksiseren_US
dc.subjectførsteklasseen_US
dc.subjectseksårsreformenen_US
dc.subjectskoleeieren_US
dc.subjectskolelederen_US
dc.subjectovergang barnehage og skoleen_US
dc.subjectorganiseringen_US
dc.subjectundervisningsformeren_US
dc.subjectFagfornyelsen LK20en_US
dc.title"Hit eit steg og dit eit steg" - sakte, men sikkert fremover?en_US
dc.title.alternativeEn systematisk kartlegging av premisser for og trekk ved førsteklasseen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.source.pagenumber193en_US
dc.relation.projectUtdanningsdirektoratet 2019/2647: Evaluering av seksårsreformen og «Klasserommets praksisformer 20 år senere – en evaluering av seksårsreformen (Reform 97) og de yngste barnas skolehverdag» [Klassprax20]en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record