• Styrket bærekraft gjennom kortreist, lokal mat 

   Unknown author (Others, 2022)
   Faktaark 3 fra Strenght2Food FORSTERK ved SIFO 2022. Hvor bærekraftig er kortreist, lokal mat? Dette faktaarket sammenfatter en rekke analyser fra Strength2Food-prosjektet knyttet til økonomisk, sosial og miljømessig ...
  • Styrke samarbeid for et mer bærekraftig matsystem 

   Unknown author (Others, 2022)
   Faktaark 4 fra Strenght2Food FORSTERK ved SIFO 2022. I dette faktaarket oppsummerer vi noen tiltak rettet mot produsenter og myndigheter for å stimulere til mer direkte og lokal omsetning av mat. Strenght2Food-prosjektet ...
  • Matmerker og forbrukernes matvalg 

   Unknown author (Others, 2022)
   Faktaark 2 fra Strenght2Food FORSTERK ved SIFO 2022. Dette faktaarket sammenfatter en kvalitativ studie om kvalitetsmerking i daglige matpraksiser. Strenght2Food-prosjektet har hatt som mål å bidra med ny kunnskap om ...
  • Strenght2Food oppsummert 

   Unknown author (Others, 2022)
   Faktaark 1 fra Strenght2Food FORSTERK ved SIFO 2022. Strenght2Food-prosjektet har hatt som mål å bidra med ny kunnskap om hvordan direkte, kortreist og lokal matdistribusjon bidrar til økt bærekraft. Prosjektet var ...