Show simple item record

dc.contributor.advisorMartinsen, Anders
dc.contributor.authorAnacleto, Inês
dc.date.accessioned2022-11-02T10:33:02Z
dc.date.available2022-11-02T10:33:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029555
dc.description.abstractI denne studien gjennomførte jeg en dokumentanalyse av den norske barnehageplanen og den portugisiske barnehageplanen for å finne ut av hvilke politiske forståelser som ligger til grunn, tilknyttet det store ansvaret som er å bidra til et mer rettferdig samfunn: Hvordan forstås det at barnehagen kan utgjøre en forskjell? Med dokumentanalysen ønsket jeg å bidra med kunnskap om hvilke rammebetingelser som skaper sosial utjevning i barnehagen. I analysen lot jeg meg inspirere av Norman Faircloughs versjon av kritisk diskursanalyse. Det betyr at jeg tilpasset hans tredimensjonale modell etter det jeg syntes passet best min oppgave. Analysen hadde som mål å identifisere diskurser om sosial utjevnende rolle tilknyttet barnehagen i de to barnehageplanene. Jeg diskuterte funnene fra analysene opp mot den sosiale rettferdighets-teorien til Nancy Fraser og begrepet medborgerskap – som er støttet opp mot en forestilling om deltakelse på like vilkår. Til slutt sammenlignet jeg de to analysene og drøftingen av de to barnehageplanene. Det har vært mitt ønske at å ved å vende blikket mellom to kontekster, kan jeg bidra med nye perspektiver og kunnskap om barnehagens muligheter og ansvar som sosialt utjevnende aktør. In this study, I carry out a document analysis of the Norwegian kindergarten plan and the Portuguese kindergarten plan to find out what political understandings underlie, associated with the great responsibility that is to contribute to a fairer society: How is it understood that the kindergarten can constitute a difference? With this document analysis, I want to contribute with knowledge about what framework conditions are created for social equalization in the kindergarten in those documents. In the analysis, I am inspired by Norman Fairclough's version of critical discourse analysis. This means that I adapted his three-dimensional model to what I thought best suited my task. The analysis aims to identify discourses about the social equalizing role of kindergartens in the two kindergarten plans. I discuss the findings from the analyzes against Nancy Fraser's theory of social justice and the concept of citizenship – supported on a notion of parity of participation. Finally, I compare the two analyzes and discussion of the two kindergarten plans. I hope that by looking between two contexts, I can contribute whit new perspectives and knowledge about the kindergarten's opportunities and responsibilities as a socially equalizing actor.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSosial utjevningen_US
dc.subjectBarnehageen_US
dc.subjectPortugalen_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.subjectRammeplaneren_US
dc.subjectKritiske diskursanalyseren_US
dc.titleHvordan forstås det at barnehagen kan utgjøre en forskjell – i Portugal og i Norge? En dokumentanalyse av norske og portugisiske barnehageplaneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber82en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record