Show simple item record

dc.contributor.advisorGram Garmann, Nina
dc.contributor.authorMalaeva, Aleksandra
dc.date.accessioned2022-11-02T09:34:25Z
dc.date.available2022-11-02T09:34:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029525
dc.description.abstractTema for masteroppgaven er barnehagebarns opplevelse av språktesting. Jeg utforsker temaet med det nettbrettbasert bildeverktøyet Cross-linguistic Lexical Tasks (CLT). I noen tilfeller er det nødvendig å vurdere små barns språklige ferdigheter ved bruk av språktestverktøy. Prosessen kan være ubehagelig for noen barn, og til og med etisk problematisk. I testsituasjoner befinner barn seg ofte i objekt-posisjon da deres ferdigheter er målt. I testsituasjoner har barn vanligvis lite eller ingen rom til medvirkning, dvs. de har nesten ingen mulighet til å påvirke testsituasjonen, og må adlyde instruksjoner. Det er imidlertid viktig å behandle dem i testsituasjonen som subjekter dvs. verdifulle personer som blant annet har rett til medvirkning og rett til å bli sett og hørt – noe som betyr at meningene deres skal tillegges vekt. I oppgaven min besvarer jeg forskningsspørsmålet: «Hvordan kan man tilrettelegge CLT-testsituasjon for barns positive opplevelse». Jeg gjennomførte en flercase-studie (eng. multiple case study) og valgte å forankre forskningen min i kritisk realisme. Denne vitenskapelige teorien retter søkelys mot elementene av virkeligheten og mekanismene som forårsaker fenomenet til å opptre. Dette betyr at jeg undersøker hvilke elementer i systemet, dvs. faktorer i testsituasjonen, og mekanismer, det vil si resultat av samspillet mellom elementene, skaper barns opplevelse av testsituasjonen og CLT-verktøyet. Jeg brukte tre forskningsmetoder. De var tekstanalyse for å skape forkunnskap om språkkartleggingsverktøy som er brukt i barnehager og om elementene som påvirket små barns opplevelse i språkkartleggingssituasjoner, observasjon av barn i barnehagealder i CLT-testsituasjonen og intervju med voksne som var i testsituasjonen sammen med barna. Resultatene av analysen og diskusjonen viste at de viktigste elementene i CLT-testsituasjon er barnets temperament, CLT-verktøyet, omgivelsene (personene i testsituasjonen og et sted) og testmetoden (Zoom eller live). Det at barna generelt likte CLT-verktøyet har en gunstig effekt på barns positive opplevelse av CLT-testsituasjonen. Barnets temperament fungerer som utgangspunkt for å tilrettelegge testsituasjonen. Når man har kunnskap om barnets temperament og personlige egenskaper, kan man velge det mest komfortable alternativet av de ulike elementene for det konkrete barnet. Variasjon knyttet til enkeltelementene i testsituasjonen lar voksne tilrettelegge testsituasjonen på den beste måten av hensyn til egenskapene til det konkrete barnets temperament, preferansene og behov. Det følger at testsituasjonen bør planlegges på forhånd av dem som kjenner barnet godt og er klar over de viktige elementene i CLT-testsituasjonen og deres variasjon. På denne måten legger vi forholdene til rette for medvirkning, som gjør at barnet kan testes på egne premisser og dermed opprettholde barnets subjektposisjon så mye som mulig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectCross-linguistic Lexical Tasksen_US
dc.subjectBarns subjekt-posisjonen_US
dc.subjectMedvirkningen_US
dc.subjectSpråktestingen_US
dc.titleBarns opplevelse av språktesting med bildeverktøyet Cross-linguistic Lexical Tasks på nettbretten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber127en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record