Show simple item record

dc.contributor.authorMangset, Marte
dc.date.accessioned2022-10-07T13:01:55Z
dc.date.available2022-10-07T13:01:55Z
dc.date.created2022-01-31T15:03:02Z
dc.date.issued2021-08-25
dc.identifier.citationTidsskrift for samfunnsforskning. 2021, 62 (3), 217-232.en_US
dc.identifier.issn0040-716X
dc.identifier.issn1504-291X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3024552
dc.description.abstractVår tids samfunn er preget av høy kompleksitet, formaliserte kontrollsystemer og utstrakt bruk av abstrakt og spesialisert kunnskap. Hvilken rolle spiller tillit i denne typen samfunn? Og hva slags tillit er det snakk om? Det finnes mye nyere samfunnsforskning på tillit, men i klassisk sosiologi er tillit sjelden et eksplisitt tema. I denne artikkelen løfter jeg fram noen klassiske sosiologers drøftinger av grunnlagsproblemer og viser hvordan tillit likevel (implisitt) er en del av disse diskusjonene. Ved å gjøre rede for Durkheims, Simmels, og Luhmanns tilnærminger til tillit, og særlig betydningen av tillit i situasjoner med kunnskapsmangel eller kunnskapsoverflod, kan vi utfylle forståelsen av tillitens natur og funksjon i senmoderne samfunn. Ved hjelp av to empiriske eksempler, en analyse av systemer for rekruttering av toppbyråkrater i sentralforvaltningen og en analyse av systemer for evaluering av akademikere, viser jeg hvordan systemer for tillit pragmatisk trer inn for å håndtere vanskelig håndterbar kompleksitet og kunnskapsoverflod. Samtidig skjuler tilliten vi har til disse systemene, uintenderte og utfordrende konsekvenser.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 62, nr. 3-2021
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectDurkheim, Emileen_US
dc.subjectKunnskapen_US
dc.subjectLuhmann, Niklasen_US
dc.subjectSosial ordenen_US
dc.subjectSimmel, Georgen_US
dc.subjectKnowledgeen_US
dc.subjectSocial orderen_US
dc.subjectTilliten_US
dc.subjectTrusten_US
dc.titleTillit, sosial orden og kunnskap: sosiologiske perspektiver på tillitens natur og funksjon i senmoderne samfunnen_US
dc.title.alternativeTrust, social order and knowledge: sociological perspectives on the nature and function of trust in late modern societiesen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2021-03-01
dc.identifier.cristin1995041
dc.source.journalTidsskrift for samfunnsforskningen_US
dc.source.volume62en_US
dc.source.issue3en_US
dc.source.pagenumber217-232en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal