Show simple item record

dc.contributor.authorFaldet, Ann-Cathrin
dc.contributor.authorKnudsmoen, Hege
dc.contributor.authorNes, Kari
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2022-09-23T09:11:35Z
dc.date.available2022-09-23T09:11:35Z
dc.date.created2022-08-29T11:36:15Z
dc.date.issued2022-08-26
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 2022, 8 171-188.en_US
dc.identifier.issn2387-5739
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020866
dc.description.abstractEtter Salamanca-erklæringen i 1994 om inkluderende opplæring er inkluderingsbegrepet – og tilstøtende begreper – flittig anvendt både globalt og nasjonalt. Det er likevel betydelig uklarhet om hva inkludering kan bety, samt hva det innebærer i skolen og i hele utdanningssystemet. På bakgrunn av dette undersøker vi de tre læreplanverkene for grunnskolen fra 1997, 2006 og 2020. Tidligere forskning og policydokumenter om inkludering ligger til grunn for studien, og vi har benyttet dokumentanalyse som metode. Funnene viser på den ene siden konsistens i de grunnleggende formuleringene om inkludering og likeverd, og på den andre siden spenninger og dilemmaer, blant annet en mulig dreining mot en skole med et snevrere kunnskapssyn. En slik dreining kan fungere ekskluderende for noen, kanskje spesielt for elever som er i sårbare situasjoner, en elevgruppe læreplanene sier relativt lite om. Samtidig vil kanskje LK20s økte vektlegging av skolens profesjonsfellesskap og av elevmedvirkning og demokrati, kunne ha et potensial til å styrke den inkluderende opplæringenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.relation.ispartofseriesNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk;Volum 8 | 2022
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectInkluderende læringsmiljøeren_US
dc.subjectDemokratien_US
dc.subjectDeltakelseen_US
dc.subjectMedvirkningen_US
dc.subjectLæreplananalyseren_US
dc.titleInkluderingsbegrepet under utvikling? En analyse av de norske læreplanverkene L97, LK06 og LK20en_US
dc.title.alternativeDevelopment of the concept of inclusion? An analysis of the Norwegian national curricula from 1997, 2006 and 2020en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2022 Ann-Cathrin Faldet, Hege Knudsmoen & Kari Nesen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3434
dc.identifier.cristin2046650
dc.source.journalNordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikken_US
dc.source.volume8en_US
dc.source.pagenumber171-188en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal