Show simple item record

dc.contributor.authorThorsen, Kirsten Elisabeth
dc.contributor.authorLundberg, Pål
dc.date.accessioned2022-04-08T09:01:26Z
dc.date.available2022-04-08T09:01:26Z
dc.date.created2021-09-16T11:06:05Z
dc.date.issued2021-09-15
dc.identifier.citationUNIPED. 2021, 44 (3), 201-211.en_US
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2990715
dc.description.abstractStyringsdokumenter for grunnskolelærerutdanning på masternivå legger vekt på utvikling av studentenes profesjonelle FoU-kompetanse. I denne studien, som inngår i et større prosjekt om profesjonell lærerkompetanse, stiller vi spørsmål om hvordan grunnskolelærerstudenter tidlig i utdanningen forstår FoU-dimensjonen i utdanningen, og hvilken betydning FoU har for dem som studenter og framtidige lærere. Studien viser at studentene forstår FoU-begrepet som teori, forskning og forskningsmetoder, men at utdanningen ikke ser ut til å vektlegge U-en i FoU og heller ikke hjelper studentene til å koble F og U. Studentene gir uttrykk for selvbevissthet og et personlig engasjement for læreryrket, og artikkelen peker avslutningsvis på betydningen av kobling mellom studentenes gryende læreridentitet og FoU-aktiviteter i utdanningen.en_US
dc.description.abstractManagement documents for primary school teacher education at master’s level emphasize the development of students’ professional R&D competence. This study, which is part of a larger project on professional teacher competence, investigates how, early in their educational process, student teachers understand the R&D dimension in their education and what significance R&D has for them as students and future teachers. The findings show that the students perceive the concept of R&D as theory, research and research methods and further that the educational program does not seem to emphasize the D in R&D, nor does it support the students in seeing connections between the R and the D. The students express self-awareness and a personal commitment to the teaching profession, and the article concludes by pointing out the importance of the link between the students’ growing teacher identity and R&D activities in the educational program.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesUNIPED;Årgang 44, nr. 3-2021
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectLærerutdanningen_US
dc.subjectTeacher educationen_US
dc.subjectFoU-kompetanseen_US
dc.subjectProfesjonell lærerkompetanseen_US
dc.subjectProfesjonelle identiteteren_US
dc.subjectR&D competenceen_US
dc.subjectTeachers’ professional competenceen_US
dc.subjectProfessional identitiesen_US
dc.subjectProfessional developmentsen_US
dc.subjectTeacher educationen_US
dc.titleStudenters møte med en FoU-basert grunnskolelærerutdanningen_US
dc.title.alternativeStudent teachers understanding of a R&D based teacher educationen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2021-03-06
dc.identifier.cristin1934817
dc.source.journalUNIPEDen_US
dc.source.volume44en_US
dc.source.issue3en_US
dc.source.pagenumber201-211en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 286993en_US
dc.subject.nsiVDP::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subject.nsiVDP::Education: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal