Show simple item record

dc.contributor.authorKvist, Beate Charlotte Fagerlund
dc.contributor.authorChudasama, Kishan Kumar
dc.contributor.authorBrurberg, Kjetil Gundro
dc.contributor.authorRobberstad, Bjarne
dc.contributor.authorRose, Christopher James
dc.contributor.authorJuvet, Lene Kristine
dc.contributor.authorFretheim, Atle
dc.date.accessioned2022-04-08T08:28:15Z
dc.date.available2022-04-08T08:28:15Z
dc.date.created2022-02-18T10:28:04Z
dc.date.issued2019-08-16
dc.identifier.isbn978-82-8406-020-0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2990696
dc.description.abstractBreast cancer can be treated with chemotherapy, hormone therapy and radiation, or a combination of these to prevent the spread of cancer cells, after surgical removal of the tumor. When assessing whether a patient should be offered chemotherapy, information about prognosis is important. Patients at high risk of recurrence should be offered chemotherapy, while patients at low risk are not very likely to gain from such treatment, in which case side effects outweigh the benefits. The assessment of risk of recurrence is based on clinical findings, e.g. tumor size, lymph node involvement, and expression of certain receptors on the cancer cells. In this health technology assessment, we have considered a molecular profiling panel, Prosigna, which is meant to improve the ssessment of recurrence risk among women who have undergone surgical treatment for breast cancer. Our assessment is based on documentation submitted by the manufacturer of Prosigna, Nanostring.en_US
dc.description.abstractBrystkreft kan behandles med cellegift, hormonterapi og stråling, eller en kombinasjon av disse for å hindre spredning av kreftceller etter kirurgisk fjerning av svulsten. Informasjon om prognose er viktig i vurderingen av om en pasient bør anbefales cellegift. Pasienter med høy risiko for tilbakefall bør få tilbud om cellegift. Pasienter med lav risiko for tilbakefall vil ha vanligvis ha mindre nytte av cellegift, og dermed kan faren for bivirkninger veie tyngre enn forventet nytte av behandlingen. Vurderingen av faren for tilbakefall baseres i dag på kliniske funn, blant annet svulstens størrelse, spredning til lymfekjertler og tilstedeværelse av visse egenskaper på kreftcellene. I denne metodevurderingen har vi vurdert om Prosigna, en genprofiltest, kan bidra til mer nøyaktig prediksjon av risiko for tilbakefall blant kvinner som har gjennomgått kirurgisk behandling for brystkreft. Vurderingen er basert på dokumentasjon innsendt av Prosigna-produsenten, Nanostring.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherFolkehelseinstitutteten_US
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2019/prosigna-gene-signature-to-assess-expected-benefit-from-chemotherapy-in-breast-cancer-rapport-2019-v2.pdf
dc.subjectBreast neoplasmsen_US
dc.subjectGene expression profilingen_US
dc.subjectBiomarkersen_US
dc.subjectTumorsen_US
dc.subjectSequence analysesen_US
dc.subjectTechnology assessmentsen_US
dc.titleProsigna Gene Signature to Assess Expected Benefit from Chemotherapy in Breast Cancer. Assessment of manufacturer’s submissionen_US
dc.title.alternativeProsigna genprofiltest for å vurdere forventet nytte av kjemoterapi ved brystkreft. Vurdering av innsendt informasjonen_US
dc.typeBooken_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.doihttps://www.fhi.no/publ/2019/prosigna-genprofiltest-for-a-vurdere-forventet-nytte-av-kjemoterapi-ved-bry/
dc.identifier.cristin2003211
dc.source.pagenumber68en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record