• Håndbok: Norskopplæring med flerspråklig støtte 

      Vilhjalmsdottir, Sigridur (AFI-notat;2022:03, Working paper, 2023-03-01)
      I håndboken finner du en beskrivelse av tiltaket norskopplæring med flerspråklig støtte samt organisering og pedagogisk tilnærming. Tiltaket som håndboken presenterer bygger på et tiltak som ble utviklet gjennom et prosjekt ...