Show simple item record

dc.contributor.authorAlnæs, Jørgen
dc.date.accessioned2022-03-16T14:09:06Z
dc.date.available2022-03-16T14:09:06Z
dc.date.created2022-01-31T12:58:36Z
dc.date.issued2021-09-14
dc.identifier.citationNorsk Medietidsskrift. 2021, 28 (3), 1-17.en_US
dc.identifier.issn0804-8452
dc.identifier.issn0805-9535
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2985631
dc.description.abstractDe siste årene har flere geografer pekt på at territorium ikke er noe gitt eller konstant, men en kontinuerlig prosess. I denne prosessen er selvfølgelig språkbruken sentral, selv om dette perspektivet har fått mindre oppmerksomhet i forskningen. Denne artikkelen undersøker nettopp slik språkbruk. Utgangspunktet for artikkelen er ordene norske nyhetsmedier bruker til å betegne det norske kravområdet Dronning Mauds land i Antarktis. Selv om det er fredelige forhold i Antarktis, er den politiske situasjonen uavklart, og det foregår et vedvarende spill om territorielle rettigheter. Artikkelen tar i bruk retorikk og språkhandlingsteori og diskuterer hvordan tilsynelatende nøkterne termer som «norsk» eller «biland» i den aktuelle geopolitiske konteksten også fungerer som performative språkhandlinger med politiske implikasjoner. Slik viser artikkelen hvordan ordene som brukes om et territorium vil påvirke og forme territoriets politiske status.en_US
dc.description.abstractAs several human geographers have pointed out, territory is not something given or constant, but a continuous process. In this process, the use of language is central, although this perspective has received less attention. This article examines such language use and scrutinizes the notions used by Norwegian news media to describe the Norwegian territorial claim Dronning Maud Land in Antarctica. Even though Antarctica is known as a peaceful continent, the political situation is unsettled, and there is a silent struggle about territorial rights. Applying rhetoric and speech act theory, this article discusses how apparently neutral terms such as “Norwegian” or “dependency” in the actual geopolitical context also will function as performative speech acts with political implications. Furthermore, the article shows how the notions used about a territory will influence and shape the territory’s political status.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesNorsk Medietidsskrift;Årgang 28, nr. 3-2021
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectJournalistikken_US
dc.subjectPerformativiteten_US
dc.subjectSpråkhandlingeren_US
dc.subjectAntarktisen_US
dc.subjectJournalismen_US
dc.subjectPerformativityen_US
dc.subjectTerritoriesen_US
dc.subjectTerritorieren_US
dc.subjectSpeech actsen_US
dc.subjectAntarcticaen_US
dc.title"Et stort stykke Norge". Virksomme suverenitetstermer og formingen av det norske Antarktisen_US
dc.title.alternative"A Large Piece of Norway". Sovereignty Terms and the Performing of the Norwegian Antarcticaen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpostprint
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/ISSN.0805-9535-2021-03-04
dc.identifier.cristin1994685
dc.source.journalNorsk Medietidsskriften_US
dc.source.volume28en_US
dc.source.issue3en_US
dc.source.pagenumber1-17en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal