Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrekketo, Birte
dc.date.accessioned2022-02-25T09:24:50Z
dc.date.available2022-02-25T09:24:50Z
dc.date.created2021-09-24T19:54:51Z
dc.date.issued2021-10-19
dc.identifier.citationFormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. 2021, 14 (1), .en_US
dc.identifier.issn1890-9515
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2981400
dc.description.abstractMålet for denne artikkelen er å undersøke hvordan norske muslimske familier orienterer seg mellom sunni-islamsk og vestlig visuell tradisjon, hvordan de forholder seg til dilemmaer som oppstår når tradisjoner divergerer, og hvordan de konstruerer sin visuelle og religiøse identitet når de lever i diaspora. Artikkelen baserer seg på empiri fra intervjuer med tjue unge informanter. De forklarer at de og deres familier klassifiserer bilder i to hovedkategorier: Religiøse kalligrafiske bilder, som behandles i tråd med skikker og ritualer i hjemmet. Når det gjelder den andre kategorien, figurative bilder med sekulært fokus, er situasjonen annerledes: Noen typer av figurative bilder, særlig portrettfotografier, skaper konflikter i familiene. Innen sunni-islam finnes det ulike syn på slike bilder. Ofte blir portrettfotografiet oppfattet som en selvstendig sosial aktør, og man tenker seg at det kan øve uheldig innflytelse på betraktere og skape uro på de stedene der bønn praktiseres. Siden mange muslimer ber hjemme, kreves det nøye overveielser når bilder skal plasseres.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesFormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk;Vol 14, Nr. 1 (2021)
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVisuelle identiteteren_US
dc.subjectReligiøse identiteteren_US
dc.subjectSekulariteten_US
dc.subjectReligiøsiteten_US
dc.subjectOrganisasjoneren_US
dc.subjectDiasporaeren_US
dc.titleBilder i hjemmet – hvordan visuelle uttrykk definerer muslimske rom i norgeen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderOpphavsrett 2021 Birte Brekketoen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7577/formakademisk.3916
dc.identifier.cristin1938471
dc.source.journalFormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikken_US
dc.source.volume14en_US
dc.source.issue1en_US
dc.source.pagenumber1-17en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal