Show simple item record

dc.contributor.authorLøberg, Ida Bring
dc.contributor.authorEgeland, Cathrine
dc.date.accessioned2022-02-18T14:44:49Z
dc.date.available2022-02-18T14:44:49Z
dc.date.created2021-12-20T09:19:20Z
dc.date.issued2021-12-19
dc.identifier.citationEuropean Journal of Social Work. 2021, 1-14.en_US
dc.identifier.issn1369-1457
dc.identifier.issn1468-2664
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2980109
dc.description.abstractIn this study of how counsellors in the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) experience digital frontline work, most informants agreed that digital interaction with clients produces a ‘different feeling’ – but what is this feeling? Based on interviews with frontline workers, the study unpacks this ‘different feeling’ as a form of alienation that occurs when digital interaction causes information to fragment, leaving counsellors working on segments of a case rather than ‘the entire client’. The study findings indicate that emotions can influence the use of digital technologies and, conversely, that digital information can influence emotions in face-to-face interactions. Drawing a parallel between the literatures on emotional labour and street-level bureaucracies, emotions can create work pressures that frontline workers must cope with. However, the present findings show that emotions are not always a source of pressure, and that both emotions and their absence can create pressure at work. Digital interaction offers new forms of emotional support, and workers can use emotions to establish connections as potential resources in digital work.en_US
dc.description.abstractI denne artikkelen undersøker vi hvordan veiledere i den norske Arbeids-og velferdsforvaltningen (NAV) forstår det digitale førstelinjearbeidet i form av følelser og hvilke funksjoner følelser har i deres digitale arbeid. Veilederne ser ut til å være enige om at digital interaksjon med brukere gir ‘en annen følelse.’ Men hva er denne følelsen? På bakgrunn av intervjuer med medarbeidere i førstelinjen, definerer vi følelsen som en form for fremmedgjøring. Følelsen oppstår når digital interaksjon fragmenterer informasjon, hvilket innebærer at veilederne arbeider med segmenter av en sak fremfor ‘hele brukeren.’ Vi finner at følelser kan påvirke bruken av digitale teknologier, men også omvendt, at digital informasjon kan påvirke veilederens følelser i den tradisjonelle interaksjonen. Ved å trekke paralleller mellom emosjonelt arbeid og bakkebyråkratilitteratuen, kan følelser tolkes som ulike former for arbeidspress som førstelinjen må mestre. Våre funn viser imidlertid at både tilstedeværelsen av og mangel på følelser kan utgjøre et arbeidspress. Følelser kan dessuten være mer enn kun et arbeidspress. Digital interaksjonen kan tilrettelegge for nye former for emosjonell støtte og medarbeidere kan aktivt bruke følelser for å skape tilhørighet, hvilket gjør følelser til mulige ressurser i digitalt førstelinjearbeid.en_US
dc.description.sponsorshipThis work was supported by the Centre for Work Inclusion at Oslo Metropolitan University; and the Research Council of Norway under grant 256706; Norges forskningsråd.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherRoutledgeen_US
dc.relation.ispartofseriesEuropean Journal of Social Work;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectDigitalisationen_US
dc.subjectFeelingsen_US
dc.subjectEmotional labouren_US
dc.subjectStreet-level bureaucraciesen_US
dc.subjectResourcesen_US
dc.subjectDigitaliseringen_US
dc.subjectFølelseren_US
dc.subjectEmosjonelt arbeiden_US
dc.subjectBakkebyråkratieren_US
dc.subjectRessurseren_US
dc.title‘You get a completely different feeling’ – an empirical exploration of emotions and their functions in digital frontline worken_US
dc.title.alternative‘Du får en helt annen feeling’ – en empirisk undersøkelse av følelser og deres funksjon i digitalt førstelinjearbeiden_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 The Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode2
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.1080/13691457.2021.2016650
dc.identifier.cristin1970360
dc.source.journalEuropean Journal of Social Worken_US
dc.source.pagenumber1-13en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 256706en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal