Show simple item record

dc.contributor.authorBjørkvold, Tuva
dc.contributor.authorHåøy, Annbjørg
dc.contributor.authorÅnestad, Gerd
dc.date.accessioned2022-02-17T12:22:07Z
dc.date.available2022-02-17T12:22:07Z
dc.date.created2021-12-20T10:09:21Z
dc.date.issued2021-12-15
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 2021, 15 (3), 1-18.en_US
dc.identifier.issn2535-7697
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2979690
dc.description.abstractBegynneropplæring er et nytt fag på universitetsnivå, og det er ikke etablert en felles forståelse for hva begynneropplæringsfaget innebærer. Vi har derfor undersøkt hva som virker samlende i studentbesvarelser i videreutdanningsfaget Begynneropplæring. Analysen er gjort i tre trinn, på oppgavenivå, på avsnittsnivå og på tekstutdrag som viser fagintegrering. Funnene viser at studentene stort sett skriver enfaglig, 474 av totalt 663 avsnitt. Av de integrerte områdene, finner vi at lek dominerer som samlende tema. Læringsmiljø, samhandling og medvirkning er også representert. Begynneropplæringsfaget framstår som lite fagintegrert i studentbesvarelsene, og en større bevissthet rundt Begynneropplæring som eget fag etterspørres derfor.en_US
dc.description.abstractInitial primary education is a new program of study in higher education. As a new program, it has yet to establish a commonly shared understanding of what the study entails. An investigation into student exams, from continuing teacher students, however, has been done to identify central and unifying themes. Analysis of coherence across disciplines in the study at the assignment level, paragraph level and textual level suggests a distinct disciplinary focus in 474 of 663 paragraphs. The concept of play, however, dominates as a unifying, interdisciplinary core, together with more peripheral themes regarding the learning environment, cooperation and participation. Initial elementary/primary education as a distinct program of study can, therefore, potentially contribute to an interdisciplinarity that ensures holistic learning across disciplinary premises.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.relation.ispartofseriesNordisk tidsskrift for utdanning og praksis;Vol. 15, No. 3, 2021
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectBegynneropplæringen_US
dc.subjectUniversitetsfagen_US
dc.subjectDiskursanalyseren_US
dc.subjectInitial primary educationen_US
dc.subjectHigher educationen_US
dc.subjectDiscourse analysesen_US
dc.titleUniversitetsfaget begynneropplæring slik videreutdanningsstudenter framstiller deten_US
dc.title.alternativeInitial Primary Education as program of study in higher education – as continuing teacher students unfold iten_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Tuva Bjørkvold, Annbjørg Håøy & Gerd Ånestaden_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.23865/up.v15.2611
dc.identifier.cristin1970389
dc.source.journalNordisk tidsskrift for utdanning og praksisen_US
dc.source.volume15en_US
dc.source.issue3en_US
dc.source.pagenumber1-18en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal