Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHagen, Aina Landsverk
dc.contributor.authorOsuldsen, Jenny B
dc.coverage.spatialNorge, Osloen_US
dc.date.accessioned2022-02-17T08:30:42Z
dc.date.available2022-02-17T08:30:42Z
dc.date.created2021-10-28T13:41:10Z
dc.date.issued2021-10-19
dc.identifier.citationFormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. 2021, 14 (1), .en_US
dc.identifier.issn1890-9515
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2979542
dc.description.abstractNår et sted skal utvikles, er kunnskap om lokalbefolkningens ønsker, innspill og behov avgjørende for både god planlegging og gjennomføring. I økende grad ser vi at kommunale myndigheter, planleggere, urbanister og arkitekter er opptatt av å få tak i folks stemmer utover den lovpålagte medvirkningen. Samtidig mangler viktige aktører både kompetanse og metoder for å kunne nyttiggjøre seg av medvirkningsinnspill. Hvordan kan folks personlige historier og refleksjoner bli en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for en stedsutviklingsprosess og hvordan får vi tak i folks mangfoldige erfaringer og meningsverden på en effektiv og ivaretagende måte? Vi har gjennom flere år med aksjonsforskning på barn og unges medvirkning i by- og stedsutviklingsprosesser, utviklet en kombinert tegneøvelse, dialogverktøy og læringsintervensjon vi kaller «splotting». Her tar vi utgangspunkt i det enkle spørsmålet: Hvor har du det godt? Metoden er testet og utviklet i samarbeid med blant andre lokal ungdom i Oslo og landskapsarkitektstudenter fra NMBU, og gir innsikt i steders betydning for de menneskene det angår uten bruk av forutbestemte kategorier og såkalte «forbildefeller». Splotting er spesielt egnet som verktøy i dialogbaserte medvirkningsprosesser innenfor by- og stedsutvikling med fokus på utforming av det offentlige rom som sosial arena, blant annet innenfor fag som arkitektur, design og sosialantropologi. Utfordringen har vært å sikre systematisk dokumentasjon og oversetting av folks refleksjoner til plantegning og formgivning. Metoden har slik store utviklingsmuligheter, og kan også brukes transdisiplinært i samarbeid med fagfelt som kunst og kultur, folkehelse og innenfor organisasjonsutvikling i offentlig sektor.en_US
dc.description.sponsorshipNorges Forskningsråd, Stiftelsen Dam og Redd Barna har finansiert og støttet prosjektene hvor forfatterne har utviklet denne metodikken, Alternative byrom: Unges medvirkning (2015-2019) og Et sted å være ung: Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder (2018-2021).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesFormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk;Vol.14 Nr.1, 2021
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectLandskapsarkitekturen_US
dc.subjectSosialantropologien_US
dc.subjectMetodeutviklingen_US
dc.titleSplotting som erfaringsbasert verktøy for medvirkning og stedsforståelse ved byromsutformingen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderOpphavsrett 2021 Aina Landsverk Hagen, Jenny B. Osuldsenen_US
dc.source.articlenumber5en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7577/formakademisk.2586
dc.identifier.cristin1949291
dc.source.journalFormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikken_US
dc.source.volume14en_US
dc.source.issue1en_US
dc.source.pagenumber23en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal