Show simple item record

dc.contributor.authorKitterød, Hege
dc.contributor.authorGrødem, Anne Skevik
dc.contributor.authorPedersen, Axel West
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2022-01-24T13:04:30Z
dc.date.available2022-01-24T13:04:30Z
dc.date.created2021-06-17T15:43:42Z
dc.date.issued2021-06-16
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2838969
dc.description.abstractDet finnes mye forskning om «kjønnsgapet» i politiske holdninger som innebærer at kvinner slutter sterkere opp om en generøs og omfordelende velferdsstat enn menn. Derimot er det lite kunnskap om et eventuelt kjønnsgap i holdningene til utformingen av pensjonssystemet, et tema som har stor betydning for kvinners økonomiske velferd i pensjonsalderen. Basert på en survey fra 2019 finner vi stor støtte i befolkningen til sentrale omfordelingsmekanismer i pensjonssystemet og at kvinner er enda mer positive enn menn. Kvinner mener oftere at minstepensjonen er for lav, og at taket for opptjening er for høyt, og de er mer positive til omsorgsopptjening og nøytrale delingstall. Kjønnsforskjellene modereres imidlertid betydelig når vi justerer for sosioøkonomiske og demografiske forhold i multiple regresjonsanalyser. Resultatene gir grunn til å problematisere forskningslitteraturens funn om et moderne «kjønnsgap» i velferdspolitiske holdninger. Når spørsmålene knyttes til en konkret ordning, ser vi at både kvinner og menn i hovedsak støtter ordninger de har fordeler av selv.en_US
dc.description.abstractThere is a lot of research on the «gender gap» in political attitudes, which means that women support a generous and redistributive welfare state more than men. Still, there is little knowledge about a possible gender gap in attitudes to the design of the pension system, which is very important for women’s income as retirees. Using a survey from 2019, we find great support in the population for key redistribution components in the pension system, and women are even more positive than men. They more often believe that the minimum pension is too low, and that the ceiling on annual earnings is too high, and they are more positive about child credits and a neutral annuity divisor. However, the gender differences are reduced significantly when we adjust for socio-economic and demographic factors in a multivariate framework. Hence, we argue that research findings about a modern «gender gap» in welfare policy attitudes may be questioned. When the questions are linked to a specific scheme, we find that both women and men mainly support schemes that benefit themselves.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for velferdsforskning;Årgang 24, nr. 3
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectPensjoneren_US
dc.subjectPensionsen_US
dc.subjectLikestillingen_US
dc.subjectGender equalityen_US
dc.subjectVelferdsstateren_US
dc.subjectWelfare statesen_US
dc.titleKjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse?en_US
dc.title.alternativeGender Gap in Attitudes to the Pension System – Struggle over Values or Financial Self-Interest?en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-03-02
dc.identifier.cristin1916505
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskningen_US
dc.source.volume24en_US
dc.source.issue3en_US
dc.source.pagenumber1-16en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal