Show simple item record

dc.contributor.authorChristiansen, Ina Marie
dc.contributor.authorKjærås, Kristin Edith Abrahamsen
dc.coverage.spatialNorge, Osloen_US
dc.date.accessioned2022-01-20T13:50:18Z
dc.date.available2022-01-20T13:50:18Z
dc.date.created2021-06-18T12:20:11Z
dc.date.issued2021-06-15
dc.identifier.citationTidsskrift for boligforskning. 2021, 4 (1), 28-45.en_US
dc.identifier.issn2535-5988
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2838514
dc.description.abstractOslo kommune opplever økende utfordringer med tilgang på stabile og rimelige bosituasjoner for befolkningen. For å imøtegå utfordringene vil kommunen etablere en tredje boligsektor. I denne artikkelen analyseres diskursene som preger debatten rundt en tredje boligsektor, med utgangspunkt i grasrotinitiativet Tøyen Boligbyggelag og Oslo kommune sitt arbeid med å utvide sin kommunale boligpolitikk. Med utgangspunkt i et post-politisk perspektiv fokuserer vi på hvordan ulike aktører skaper endringsrom i et presset boligsystem gjennom å identifisere og politisere konflikten rundt selveierbegrepet. Vi argumenterer for at to diskurser preger forståelsen av begrepet «tredje boligsektor»: en kommersiell og en ikke-kommersiell diskurs. Fra et ikke-kommersielt perspektiv oppfattes tredje boligsektor som et middel for å etablere langsiktige og stabile bosituasjoner utenfor det kommersielle boligmarkedet. Fra et kommersielt perspektiv oppfattes sektoren som en markedsgruppe som skal hjelpes inn i det eksisterende boligmarkedet, fra en leieenhet til en eierenhet. Disse ideologisk forankrede diskursene har betydning for hvordan en tredje boligsektor diskuteres, planlegges og praktiseres i Oslo.en_US
dc.description.abstractThe municipality of Oslo is experiencing increasing challenges with access to stable and affordable living situations for its inhabitants. To accommodate these challenges, the municipality is planning for a ‘third housing sector’. This article analyses the prevalent discourses in the debate over a potential third housing sector, departing from the grassroots initiative Tøyen Housing Cooperative and the work carried out by the municipality of Oslo to broaden the city’s housing policy. Drawing on a post-political perspective, we focus on how different actors create opportunities for change in a housing system under pressure by identifying and politicizing a latent conflict over the idea of ownership. We argue that two discourses characterize the understanding of the term ‘third housing sector’: a commercial and a non-commercial (non-profit) discourse. From a non-commercial perspective, a third housing sector is seen as a tool for creating long-term and stable living situations outside the commercial housing market. From a commercial perspective, a third housing sector is understood as a market group which needs help entering the existing housing market, from a rental to an owner-occupied unit. Identifying these ideologically rooted discourses is important to understanding how a third housing sector is discussed, planned and practised in Oslo.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherTidsskrift for boligforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for boligforskning;Årgang 4, nr. 1-2021
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/tidsskrift_for_boligforskning/2021/01/kampen_om_en_tredje_boligsektor_i_oslo_de_kommersielle_og_
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectTredje boligsektoren_US
dc.subjectPolitiske endringeren_US
dc.subjectKommersielle boligløsningeren_US
dc.subjectIkke-kommersielle boligløsningeren_US
dc.subjectThird housing sectoren_US
dc.subjectPolitical changesen_US
dc.subjectCommercial/for-profit housingen_US
dc.subjectNon-commercial/non-profit housingen_US
dc.titleKampen om en tredje boligsektor i Oslo: De kommersielle og ikke-kommersielle alternativeneen_US
dc.title.alternativeConflicting ideas about a third housing sector in Oslo: The for-profit and the non-profit alternativesen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Author(s)en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2021-01-03
dc.identifier.cristin1916737
dc.source.journalTidsskrift for boligforskningen_US
dc.source.volume4en_US
dc.source.issue1en_US
dc.source.pagenumber28-45en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsgeografi: 290en_US
dc.subject.nsiVDP::Human geography: 290en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal