Recent Submissions

 • "Eurasianisme som legitimering av en russisk innflytelsessfære" 

  Holm-Hansen, Jørn (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  I offisiell russisk tankegang er «det nære utland» ikke noen gråsone, men bør tvert om være tett sammenvevd med Russland. Vladimir Putin blir hyppig sitert på at oppløsningen av Sovjetunionen er vår tids største geopolitiske ...
 • Festivaler: kulturpolitikk og Kulturrådet 

  Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (Chapter; Peer reviewed, 2023)
  Temaet for denne rapporten er Kulturrådets tilskuddsordninger til festivaler som kunst- og kulturpolitisk virkemiddel. Vi undersøker om tilskuddet fungerer etter hensikten. Det sentrale spørsmålet vi reiser, er: I hvilken ...
 • Knute på tråden : knutepunktordningens betydning for institusjonalisering av festivaler 

  Takle, Marianne; Bergsli, Heidi; Dokken, Therese (Chapter; Peer reviewed, 2023)
  Den politiske ideen om knutepunktinstitusjoner går helt tilbake til 1991 og endte med at Stortinget avviklet ordningen i 2015. På dette tidspunktet var det bare 15 festivaler igjen på ordningen, og disse ble overført til ...
 • Self-Reported Social Status among Rural Residents: A Case in the Outskirts of the Beijing-Tianjin-Hebei Metropolitan Region 

  Orderud, Geir; Jintu, Gu; Jing, Luo (Social Sciences in China;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
  China has in recent decades undergone profound changes and continues to do so – changes that are transforming the social fabric, motivating studies on how self-reported social status is changing in different parts of China. ...
 • State crisis response versus transnational family living: An online ethnography among transnational families during the pandemic 

  Bell, Justyna; Staver, Anne Balke; Tolgensbakk, Ida (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Transnational family living refers to the situation of maintaining relationships across national borders. It is dependent on a certain degree of flexibility from the state. As part of the crisis response to the COVID-19 ...
 • Festivaler i spenningsfeltet mellom politikk og faglig skjønn 

  Henningsen, Erik; Takle, Marianne (Chapter; Peer reviewed, 2023)
  I dette kapitlet vil vi forsøke å tegne et bilde av hvordan forvaltningen av Kulturrådets tilskudd til festivaler foregår i dette spenningsfeltet mellom faglig skjønn og politikk. Våre analyser omfatter først og fremst ...
 • Kulturpolitikk og festivaler 

  Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (Chapter; Research report, 2023)
  Denne rapporten drøfter om Kulturrådets tilskuddsordninger til festivaler fungerer etter hensikten som kunst- og kulturpolitisk virkemiddel. Det sentrale spørsmålet vi reiser, er: I hvilken grad og hvordan fører tilskuddet ...
 • Regionreformen: Har utvidet ansvar på kulturmiljøfeltet styrket den regionale samfunnsutviklingsrollen? 

  Hanssen, Gro Sandkjær; Holm, Arne; Tvedt, Geir (Kart og Plan;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Et formål med regionreformen var at fylkeskommunene skulle få større politisk handlingsrom som samfunnsutvikler. På kulturmiljøfeltet ble det overført betydelige oppgaver i 2020 og 2021. Vi spør om dette nye handlingsrommet ...
 • How much would reduced emigration mitigate ageing in Norway? 

  Tønnessen, Marianne; Syse, Astri (Vienna Yearbook of Population Research;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Population ageing is a topic of great concern in many countries. To counteract the negative effects of ageing, increased fertility or immigration are often proposed as demographic remedies. Changed emigration is, however, ...
 • Cities as public agents: A typology of co-creational leadership for urban climate transformation 

  Hofstad, Hege; Vedeld, Trond; Agger, Annika; Hanssen, Gro Sandkjær; Tønnesen, Anders; Valencia, Sandra (Earth System Governance;Volume 13, August 2022, 100146, Peer reviewed; Journal article, 2022)
  This article develops a typology of co-creational leadership for urban climate transformation. The typology is constructed from a combination of governance theory and empirical observations of co-creational leadership in ...
 • When Do Voters Punish Corrupt Politicians? Experimental Evidence from a Field and Survey Experiment 

  de Figueiredo, Miguel F. P.; Hidalgo, Fernando Daniel; Kasahara, Yuri (British Journal of Political Science;, Peer reviewed; Journal article, 2022)
  When do voters punish corrupt politicians? Heterogeneous views about the importance of corruption can determine whether or not increased information enhances accountability. If partisan cleavages correlate with the importance ...
 • Arbeidsmigrasjon inn til og ut av Agder 

  Tønnessen, Marianne (Chapter; Peer reviewed, 2022)
  Not everyone working in Agder was born in Agder – or in Norway. Roughly one out of every seven employees in Agder today was born abroad and came to Norway as an immigrant. This chapter uses figures from Statistics Norway ...
 • Integrative climate leadership in multi-level policy packages for urban mobility - A study of governance systems in two Nordic urban regions 

  Tønnesen, Anders; Hanssen, Gro Sandkjær; Hansen, Karsten Bruun; Valencia, Sandra C. (Transport Policy;Volume 128, November 2022, Peer reviewed; Journal article, 2022)
  This paper involves a comparative study of policymaking related to urban transport in the Gothenburg and Oslo regions. It sets out to show how strong climate leadership relates to the integration of policy measures and ...
 • Protocol: Feasibility study and pilot randomised trial of a multilingual support intervention to improve Norwegian language skills for adult refugees 

  Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Søholt, Susanne; Vilhjalmsdottir, Sigridur (International Journal of Educational Research;Volume 112, 2022, 101925, Peer reviewed; Journal article, 2022)
  This protocol is for a feasibility study and pilot trial of a multilingual support intervention. The intervention’s aim is to improve language training for refugees in Norway by introducing multilingual support assistants ...
 • Nordic house price bubbles? 

  Anundsen, André Kallåk (Housing Lab Working Paper Series;, Working paper, 2020)
  This article estimates fundamental house prices for Denmark, Finland, Norway, and Sweden over the past 20 years. Fundamental house prices are determined by per capita income, the housing stock per capita, and the real ...
 • Bostedsløse, uteliggere og tiggere - konstruksjon av "verdige trengende" og "de andre" 

  Dyb, Evelyn (Chapter; Peer reviewed, 2022-10-17)
  I løpet av to tiår er betegnelser som løsgjenger, hjemløs og uteligger erstattet av begrepet bostedsløs i forskning, offentlige dokumenter og til dels i mer uformelle sammenhenger. Begrepet bostedsløs markerer at problemet ...
 • Kommunenes forebyggende terrorsikkerhetsarbeid og partnerskap med politiet 

  Lid, Stian (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Kommunene har fått større ansvar for forebyggende terrorsikkerhetsarbeid de siste årene. Et viktig spørsmål er hvordan kommunene håndterer ansvaret med å sikre offentlige byrom mot terror. Med utgangspunkt i at et velfungerende ...
 • Flere eldre innvandrere blant framtidens brukere av omsorgstjenester 

  Syse, Astri; Tønnessen, Marianne (Tidsskrift for omsorgsforskning;Årgang 8, nr. 2-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-09-12)
  Bakgrunn:Antall innvandrere i Norge vil øke framover, primært i de eldre aldersgruppene. I denne artikkelen utdyper vi hva som sannsynligvis vil kjennetegne framtidens eldre innvandrere i Norge, og vi drøfter implikasjoner ...
 • Indigenousness and Urbanization 

  Berg-Nordlie, Mikkel; Dankertsen, Astri; Winsvold, Marte Slagsvold (Chapter; Peer reviewed, 2022)
  From the Arctic to Australia, from the Americas to Asia, Indigenous peoples are experiencing a demographic shift towards increased urbanity. The cities that Indigenous people move to, tend to be culturally and politically ...
 • Why are some families with children leaving the inner city and other staying? 

  Barlindhaug, Rolf (Nordic Journal of Urban Studies;Volume 2, No. 1-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-10)
  Around 70 percent of those born in the inner city of Oslo move away before reaching school age despite the municipal goal of keeping more of them there, for example by securing a certain share of new construction of larger ...

View more