Show simple item record

dc.contributor.authorSpetalen, Halvor
dc.date.accessioned2022-01-07T09:10:17Z
dc.date.available2022-01-07T09:10:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2836454
dc.description.abstractFagfornyelsen er den tredje store reformen i norsk fag- og yrkesopplæring siden Reform94 i 1994 og Kunnskapsløftet i 2006. Fagfornyelsen ble planlagt fra 2018 og innført i Vg1 fra høsten 2020, i Vg2 fra høsten 2021 og i Vg3 fra høsten 2022. Bakgrunnen for fagfornyelsen er knyttet til spørsmålet om hva elevene vil ha behov for å lære i et perspektiv på 20-30 år. Hvilke kompetanser vil være viktige for elevene i skolen, i videre utdanning og yrkesliv og som ansvarlige samfunnsborgere? Hvilke endringer må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene? Hva vil kreves av de ulike aktørene i grunnopplæringen for at fornyede fag skal føre til god læring for elevene? (Meld. St. 28 (2015-2016); NOU 2015: 8, s. 8). Gjennom fagfornyelsen er det introdusert flere nye momenter; en ny overordnet del, et nytt kompetansebegrep og læreplanverk som inneholder nye kompetansemål, kjerneelementer, tverrfaglige temaer og en presisering av vurderingsordninger. For den yrkesfaglige opplæringen innebærer fagfornyelsen ikke bare nye læreplanverk, men også en fornyelse av strukturen i det yrkesfaglige utdanningstilbudet med nye utdanningsprogram, nye Vg2-tilbud og flytting av fagområder/yrker mellom utdanningsprogram. Utdanningsprogrammet restaurant- og matfag er ikke blant de utdanningsprogrammene med størst forandringer etter innføringen av Fagfornyelsen, men fra høsten 2021 er det ikke to, men tre Vg2-tilbud; Vg2 kokk- og servitørfag (KS), Vg2 baker- og konditorfag (BK) og Vg2 matproduksjon (Mp). Betegnelsen butikkslakter har endret navn til ferskvarehandler og er nå plassert i Vg2 kokk- og servitørfag. Betegnelsen institusjonskokk har også endret navn til ernæringskokk. Den kanskje største endringen etter fagfornyelsen er innføringen av et nytt læreplanverk som ikke bare har nye kompetansemål, men også inneholder nyskapninger som tverrfaglige temaer og kjerneelementer som skal integreres i opplæringen. Et nytt kompetansebegrep og mer fokus på dybdelæring vil også kunne bety endringer i både organisering og valg av både innhold og læringsaktiviteter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectFagfornyingen_US
dc.subjectRestaurant- og matfagen_US
dc.subjectYrkesfaglærereen_US
dc.subjectVideregående opplæringen_US
dc.subjectYrkesfaglærerutdanningeren_US
dc.titleFagfornyelsen 500 dager etter – Erfaringer fra restaurant- og matfagen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber1-9en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Demografi: 300en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record