• "Hit eit steg og dit eit steg" - sakte, men sikkert fremover? 

   Bjørnestad, Elisabeth; Myrvold, Trine M.; Dalland, Cecilie P.; Hølland, Silje (OsloMet Skriftserie 2022 - DELRAPPORT 1;Nr. 7., Research report, 2022)
   Rapporten er første delrapport fra evalueringen av Seksårsreformen. Hovedmålet med evalueringen er å belyse de yngste barnas skolehverdag i et 20-års perspektiv, fra Reform 97 og Læreplanverket for den 10-årige grunnskole ...
  • Kartlegging av omfanget av hatefulle ytringer og diskriminerende ytringer mot muslimer 

   Kasahara, Yuri; Liodden, Tone; Yazidi, Anis; Lid, Stian; Upreti, Ramesh; Abolpour Mofrad, Asieh; Nilsen, Anne Birgitta (Research report, 2022-04)
   I denne rapporten presenterer vi en studie hvor vi har kartlagt innholdet i og omfanget av ytringer av hatefull og diskriminerende karakter mot muslimer på norske sosiale medier. Studien er gjort på oppdrag fra Barne-, ...
  • Barnehagelærere med masterutdanning: Omfang, rekruttering og tilrettelegging i barnehagen 

   Kasin, Olav; Gulbrandsen, Lars (Research report, 2022-10-26)
   Rapporten tar utgangspunkt i myndighetenes mål om å øke andelen barnehagelærere med masterutdanning i barnehagen, og går igjennom tilgjengelige data om antall barnehagelærere med en slik utdanning. Rapporten tar også for ...
  • Pilotprosjekt – veiledning til barnehageeiere for å styrke kvaliteten i barnehagen 

   Os, Ellen; Hernes, Leif (Research report, 2023)
   Våren 2021 fikk Oslo Metropolitan University (OsloMet – storbyuniversitetet) i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH), Høgskolen i Østfold (HiØ) og Telemarksforskning (TF) i oppdrag ...
  • Fjerntolking for døve, hørselshemmede og døvblinde- Undersøkelse av skjerm- og videotolking under koronapandemien 

   Skedsmo, Kristian; Haualand, Hilde (Research report; Report, 2023-06)
   Denne rapporten er resultatet av en undersøkelse av erfaringene med tolking via videoteknologi under koronapandemien der tolken ikke var fysisk til stede, men hadde kontakt med partene i samtalen gjennom lyd og bilde. ...
  • Et blikk inn i klasserommet - Lek, læring og vennskap 

   Bjørnestad, Elisabeth; Myrvold, Trine M.; Dalland, Cecilie P.; Hølland, Silje; Andersson-Bakken, Emilia; Håøy, Annbjørg; Svanes, Ingvill K.; Sundtjønn, Trude (OsloMet Skriftserie 2023;10 Delrapport II, Research report; Report, 2023-10)
   Denne rapporten er andre delrapport fra evalueringen av Seksårsreformen. Hovedmålet med evalueringen er å belyse de yngste barnas skolehverdag i et 20-års perspektiv, fra Reform 97 og Læreplanverket for den 10-årige ...