Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBeerepoot, Maarten
dc.contributor.authorHuru, Hilja Lisa
dc.date.accessioned2021-10-27T16:03:51Z
dc.date.available2021-10-27T16:03:51Z
dc.date.created2021-03-12T16:04:33Z
dc.date.issued2021-02-24
dc.identifier.issn2535-4574
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2826082
dc.description.abstractEn stor del av undervisningen i realfagene ved norske universiteter blir utført av stipendiater eller studenter fra tidligere kull. Fokus på opplæring av denne gruppen undervisere kan bidra til en positiv effekt på undervisningskvalitet og studentenes læring. Det varierer imidlertid fra institusjon til institusjon om det finnes en slik type opplæring og omfang og kvalitet på denne opplæringen kan avhenge av fakultet, institutt, emne og emnelederen. Vi har satt oss som mål å organisere et enkelt opplæringstilbud for ferske og mer erfarne gruppelærere på vårt fakultet for å bidra til trygghet og kvalitet fra første undervisningstime. Vi drøfter ulike temaer vi har møtt i organisering av dagene, spesielt relevans for ulike fag og ulike undervisningsoppgaver, språk og omfang på opplegget og rollen som dagen har i pedagogisk opplæring og videreutvikling hos gruppelærerne. Vi belyser temaene ut fra internasjonal litteratur på feltet, evalueringsresultater fra gruppelærerdagene og våre egne erfaringer. Vi håper at dette bidraget kan inspirere andre til å ha mer fokus på opplæring av gruppelærere og gi verdifull innsikt til organisering av opplæringen. Samtidig ønsker vi å vise at dette ikke nødvendigvis må bli ressurskrevende for å utgjøre en forskjell for studentene, for gruppelærerne, og forhåpentligvis også for undervisningskvaliteten på fakultetet som helhet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges Teknisk-Naturvitenskapelige Universiteten_US
dc.relation.ispartofseriesNordic Journal of STEM Education;Vol. 5 No. 1 (2021): Vol. 5, No. 1, MNT konferansen 2021
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectUndervisningskvaliteten_US
dc.subjectRealfagsundervisningen_US
dc.subjectGruppelærereen_US
dc.subjectUnderviseropplæringen_US
dc.titleGruppelærerdagen – trygghet og kvalitet fra første undervisningstimeen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright (c) 2021 Nordic Journal of STEM Educationen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5324/njsteme.v5i1.3936
dc.identifier.cristin1897735
dc.source.journalNordic Journal of STEM Educationen_US
dc.source.volume5en_US
dc.source.issue1en_US
dc.source.pagenumber5en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal