Show simple item record

dc.contributor.advisorKost, Dominique
dc.contributor.authorKjos, Stine Pernille Hauge
dc.date.accessioned2021-10-11T08:46:49Z
dc.date.available2021-10-11T08:46:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788945
dc.description.abstractLedere er avhengige av medarbeideres tilbakemeldinger for å kunne gjøre forbedringer og skape innovasjon, men forskning viser at mange ansatte heller velger taushet fremfor å ytre seg (Sunagic 2020). Forskningen på «ansattes ytringer» har først og fremst rettet søkelys mot det organisatoriske nivået; lederens rolle, lederatferd, ytringsklima og ulike ytringsstrukturer (Wilkinson mfl. 2018, Sunagic og Wong 2016). Mer forskning bør gjøres, særlig på individnivå når det gjelder hva som motiverer til ytring, hva som hemmer ytring og om medarbeideres holdninger, oppfatninger og følelser (Wilkinson mfl. 2018). Min studie er et bidrag til ytringslitteraturen ved å snu perspektivet fra å se på leders adferd til å undersøke ansattes opplevelse av å ytre seg på arbeidsplassen med nærmeste leder som adressat. Problemstillingen for oppgaven er; «i hvilken grad påvirker ansattes ytringer lederens grad av åpenhet for innspill og lederens sikkerhet i beslutninger?» Jeg har undersøkt problemstillingen ved å innhente data via to elektroniske spørreskjema. Formålet med studien var å utforske sammenhengen mellom ansattes ytringer og deres opplevelse av leders åpenhet for innspill og råd, og lederens selvsikkerhet i beslutninger. I tillegg ønsket jeg å undersøke om og på hvilken måte en sosial-leder-medarbeider-relasjon eller økonomisk-leder-medarbeider-relasjon ville moderere effekten av leders åpenhet på leders sikkerhet. Analysen av problemstillingsmodellen viste ingen signifikant sammenheng mellom ansattes ytringer og opplevelse av leders selvsikkerhet. Ei heller noen interaksjonseffekt av leders åpenhet. Men oppgaven har bekreftet hullet i forskningen på ytringer. Videre forskning bør sette søkelys på ytringseffektivitet og på vekselvirkingen i utviklingsdynamikken mellom leder og ansatt. Dette bør gjøres ved longitudinelle studier.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectAnsattes ytringeren_US
dc.subjectYtringskanaleren_US
dc.subjectLeder-medarbeider-relasjonen (LMX)en_US
dc.subjectSosial-leder-medarbeider-relasjon (SLMX)en_US
dc.subjectØkonomisk-leder-medarbeider-relasjon (ELMX)en_US
dc.subjectBeslutningstakingen_US
dc.subjectLeders selvsikkerheten_US
dc.subjectYtringseffektiviteten_US
dc.subjectYtringsklimaen_US
dc.titleAnsattes ytringer - en kvantitativ studie av ansattes ytringer med nærmeste leder som adressaten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record