Show simple item record

dc.contributor.authorSvanes, Ingvill Krogstad
dc.contributor.authorØgreid, Anne Kristine
dc.date.accessioned2021-09-21T12:44:51Z
dc.date.available2021-09-21T12:44:51Z
dc.date.created2020-02-11T11:22:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationActa Didactica Norge. 2020, 14 (1), 1-21.en_US
dc.identifier.issn1504-9922
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2779907
dc.description.abstractMuntlig veiledning i skriving kan være krevende for lærere siden skrivesituasjoner er komplekse, og læreren har liten mulighet til å reflektere rundt og omformulere det som blir sagt. Denne studien undersøker to læreres veiledning i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet. Elevene på 3. trinn skriver fortellinger og har fått relativt frie oppgaver. Det viser seg at det er utfordrende for noen elever å bruke fantasien for å generere idéer, de vet ikke hva de skal skrive om. Studien undersøker de to lærernes veiledning i disse situasjonene. Den bygger på teori om stillasbygging og diskuterer på hvilken måte lærernes veiledning kan forstås som en del av en stillasbyggingsprosess. Artikkelen bygger på videoobservasjon av de to lærernes undervisning, og utdrag fra oppstartssituasjoner blir analysert med utgangspunkt i fem ulike stillasbyggingsstrategier: tilbakemelding, hint, instruksjoner/forklaringer, modellering og spørsmål. Resultatene viser at lærerne bruker ulike stillasbyggingsteknikker og i ulik grad. De stiller mange spørsmål for at elevene skal få idéer, og spørsmålene har svært ulike funksjoner. Den ene læreren stiller spørsmål for å redusere elevenes valgmuligheter, mens den andre læreren modellerer mange idéer for å vise elevene at det finnes flere muligheter. Artikkelen bidrar med kunnskap om hvordan lærere veileder elever i skriving før det finnes tekst å veilede på. En studie som denne kan gi økt bevissthet rundt det komplekse i skriveveiledning. Læreren må ha klart for seg enkeltelevenes behov eller utfordringer. Hun trenger også fagdidaktisk kunnskap som må sitte i ryggmargen, fordi det er liten tid til å tenke seg om.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Oslo - Universitetsbiblioteketen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSkriveopplæringen_US
dc.subjectBarnetrinneten_US
dc.subjectVeiledningen_US
dc.titleJeg vet ikke hva jeg skal skrive om: Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinneten_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doi10.5617/adno.7758
dc.identifier.cristin1792949
dc.source.journalActa Didactica Norgeen_US
dc.source.volume14en_US
dc.source.issue1en_US
dc.source.pagenumber1-21en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal