Show simple item record

dc.contributor.advisorGreve, Anne
dc.contributor.authorMorken, Mari
dc.coverage.spatialNorge, Osloen_US
dc.date.accessioned2021-09-06T07:57:16Z
dc.date.available2021-09-06T07:57:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773647
dc.description.abstractDenne masteroppgaven i barnehagekunnskap handler om den politiske idéverden og barnehagestyreres oppfattede barnehagevirkelighet. Problemstillingen har vært: Hvordan er sammenhengen mellom politiske partiprogrammer og barnehagestyreres oppfatninger om hva som er viktig i barnehagen? I tillegg har jeg formulert følgende forskningsspørsmål: 1) Hva står i politiske programmer for Oslo om barnehagen? 2) Hva mener barnehagestyrere er viktig for barnehagens kvalitet? 3) Er det en motsetning og/eller forskjeller mellom hvilke politiske ideer som vektlegges og hva barnehagestyrere anser som viktig for barnehagen? Jeg har benyttet meg av Goodlads fem læreplannivåer (Goodlad, Klein & Tye, 1979) og teori om profesjonsrollen og profesjonalitet fra Eriksen (2001), Hennum og Østrem (2016) og Østrem (2015). Politikkens idéverden er studert ved bruk av dokumentanalyse på politiske partiprogrammer i Oslo, valget 2019. For å få tak i barnehagestyreres tanker og oppfattede barnehagevirkelighet, har jeg intervjuet seks barnehagestyrere i Oslo. Tanken bak dette prosjektet har ikke vært å studere det politiske systemet eller hvordan politisk innflytelse fungerer, men å se på forholdet mellom politiske ideer og barnehagestyreres oppfattede virkelighet. Jeg har vært opptatt av om det er motsetninger og/eller forskjeller mellom hva politikkens idéverden vektlegger og hva barnehagestyrere mener er viktig for barnehagen. Et sentralt funn i denne studien er at politiske programmer er opptatt av flere temaer som barnehagestyrerne fokuserer mindre på. Eksempler på slike temaer er spørsmålet om kommunalt eller privat eierskap og åpningstider i barnehagen. Tverrfaglig samarbeid og foreldresamarbeid er eksempler på temaer som barnehagestyrerne er opptatt av, men som i liten grad finnes i de politiske partiprogrammene. Ut fra mine funn dreier det seg om forskjellige perspektiver, men uten at jeg mener det er grunnlag for å si at de står i direkte motsetning til hverandre. Selv om det er forskjell på politikkens idéverden og barnehagestyrernes tanker og oppfattede virkelighet, trenger det ikke å være en direkte konflikt eller et uttrykk for at det ene perspektivet er viktigere enn det andre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBarnehageren_US
dc.subjectPolitiske partiprogrammeren_US
dc.subjectBarnehagepolitikken_US
dc.subjectBarnehagestyrereen_US
dc.subjectKvaliteten_US
dc.subjectPolitiske idéeren_US
dc.subjectBarnehagelærereen_US
dc.titleFra barnehagepolitikk til barnehagevirkelighet. En studie av politikkens idéverden og barnehagestyreres oppfattede barnehagevirkeligheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber103en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record