Show simple item record

dc.contributor.authorHågvar, Yngve Benestad
dc.date.accessioned2021-06-07T09:14:15Z
dc.date.available2021-06-07T09:14:15Z
dc.date.created2021-06-04T15:40:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationNorsk Medietidsskrift. 2021, 21 (2), 1-20.en_US
dc.identifier.issn0804-8452
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2758119
dc.description.abstractCovid-19-pandemien fikk massiv mediedekning da den kom til Norge våren 2020. Samspillet mellom helseautoriteter, politikere og medier er i slike tilfeller avgjørende for hvilken forståelse av pandemien som blir etablert i offentligheten. Med utgangspunkt i Briggs & Hallins biomedialiseringsbegrep og tradisjonen fra kritisk diskursanalyse analyserer denne artikkelen nyhetstekster innenfor fire overordnede helsediskurser: den biomedisinske diskursen, forbrukerdiskursen, samfunnsdiskursen og erfaringsdiskursen. Analysetekstene er hentet fra VG og Dagbladet. Hvem som framstår med makt til eller ansvar for å løse koronarelaterte problemer, avhenger av diskursen som er valgt i hvert tilfelle. Samtidig konstruerer tekstene uvilkårlig bestemte forståelser av vitenskap, familiemønstre, smittemekanismer og sykdomshåndteringen_US
dc.description.abstractWhen the Covid-19 pandemic reached Norway in the spring of 2020, it was given massive coverage by the Norwegian media. In such cases, the interaction between health authorities, politicians and the media is decisive in establishing a public understanding of the pandemic. Building on Briggs & Hallin’s biomediatization framework as well as the tradition of critical discourse analysis, the present article analyzes news stories within four major health discourses: the biomedical authority discourse, the patient-consumer discourse, the public sphere discourse, and the experience discourse. The texts are collected from the Norwegian tabloids VG and Dagbladet. Each discourse implies distinct actors as being in power or responsible for solving coronavirus-related issues. Moreover, the texts construct particular interpretations of science, family patterns, contagion mechanisms and disease copingen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectKoronaen_US
dc.subjectBiomedialiseringen_US
dc.subjectHelsejournalistikken_US
dc.subjectDagbladeten_US
dc.subjectVGen_US
dc.titleFire diskurser om korona: Autoritet, ansvar og virkelighetsbilder i helsejournalistikk om covid‑19 i VG og Dagbladeten_US
dc.title.alternativeFour Discourses of Corona: Authority, responsibility and representations of reality in health journalism on Covid-19 in VG and Dagbladeten_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/ISSN.0805-9535-2021-02-03
dc.identifier.cristin1913824
dc.source.journalNorsk Medietidsskriften_US
dc.source.volume21en_US
dc.source.issue2en_US
dc.source.pagenumber1-20en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal