Show simple item record

dc.contributor.authorBøhler, Kjetil Klette
dc.contributor.authorUgreninov, Elisabeth
dc.date.accessioned2021-05-04T09:39:23Z
dc.date.available2021-05-04T09:39:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-7894-775-3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2753446
dc.description.abstractEtter at pandemien slo inn over Norge i mars 2020 og det første sjokket gav seg, ble det økende oppmerksomhet rundt hvilke konsekvenser nedstengingen av velferdstjenester hadde for sårbare grupper og barn med funksjonsnedsettelser. I dette notat søker vi å beskrive disse konsekvensene med utgangspunkt i foreldrenes egne erfaringer ved å analysere åtte dybdeintervjuer med foreldre til barn med funksjonsnedsettelser. Vi retter særlig fokus mot hvordan de opplevde nedstengingen og smitteverntiltakene som ble innført våren 2020 og utviklingen av disse frem mot januar 2021. I analysen av intervjudataene fokuserer vi på de ulike belastningene pandemien fikk for enkeltpersoner ved å rette søkelys mot de komplekse sammenvevde konsekvensene pandemien skapte for familiene. Funn fra intervjuene gir verdifull innsikt som kan være viktig med tanke på fremtidig politikkutvikling. Notatet er skrevet på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNOVA, OsloMeten_US
dc.relation.ispartofseriesNOVA-Notat;4/2021
dc.subjectkoronaen_US
dc.subjectpandemien_US
dc.subjectbarn med funksjonsnedsettelseen_US
dc.titleVelferdstjenester, stønader og informasjon til familier med barn med funksjonsnedsettelser under covid-19. En kvalitativ undersøkelseen_US
dc.title.alternative
dc.typeReporten_US
cristin.fulltext
dc.source.pagenumber73en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record