• Levekår blant voksne med ADHD 

   Bjørnshagen, Vegar (NOVA-notat;5:2022, Report, 2022)
   Dette notatet presenterer funn fra en litteraturgjennomgang og en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant voksne med ADHD, spesielt med hensyn til helse, utdanning og arbeid. Spørreundersøkelsen ble ...
  • Litteraturstudie om levekår for voksne med Downs syndrom 

   Saetre, Juliette (Notat;6, Research report, 2020)
   Litteraturgjennomgangen kartlegger eksisterende forskning på levekår hos voksne med Downs syndrom. Den inkluderer forskning på engelsk og nordiske språk publisert de 10 siste årene. Denne tidsavgrensningen gjenspeiler ...