• Levekår blant voksne med ADHD 

      Bjørnshagen, Vegar (NOVA-notat;5:2022, Report, 2022)
      Dette notatet presenterer funn fra en litteraturgjennomgang og en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant voksne med ADHD, spesielt med hensyn til helse, utdanning og arbeid. Spørreundersøkelsen ble ...