• Inntektsdynamikk og bostøtte 

      Nordvik, Viggo; Astrup, Kim (2020;2, Research report, 2020)
      Siden 2010 har antall mottakere av bostøtte falt, og flere av dem har til dels svært lave skattbare inntekter. For å forstå denne utviklingen dokumenterer vi i denne rapporten hvordan betydningen av ikke-skattbare overføringer ...