• Enetiltak. Kartlegging av tilbud og bruk av tvang 

      Ellingsen, Dag; Gundersen, Tonje (NOVA-Notat;2, Research report, 2021)
      Notatet presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført i 2020 til ledere av enetiltak om innhold i tilbudet og bruk av tvang. Resultatene fra denne undersøkelsen, sett opp mot annen empiri, indikerer en ...