• «Alenetiltak» i barnevernet. Kartlegging av omfang og tilbud 

      Gundersen, Tonje; Ellingsen, Dag (NOVA-notat;1: 2022, Report, 2022)
      I dette notatet har vi undersøkt forekomsten av barn og unge som har bodd eller bor alene på en institusjon, og hvor oppholdet har vart mer enn 6 uker. Vi vil i det følgende kalle dem «aleneboere», til forskjell fra der ...