• ICCS-undersøkelsen 2016: Metodenotat for den norske datainnsamlingen 

      Svagård, Vegard; Huang, Lihong (NOVA Notat;2017:05, Working paper, 2017-11)
      Dette notatet omhandler metodiske refleksjoner rundt den norske datainnsamlingen i International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2016), som ble gjennomført blant ungdomsskoleelever på 9. klassetrinn. I alt ...