• Koronapandemien og seksuelle minoriteters bruk av lavterskeltilbud 

      Bjørnshagen, Vegar; Moseng, Bera Ulstein (NOVA Notat;3/2023, Report, 2023)
      Notatet presenterer resultater fra en undersøkelse av unge seksuelle minoritetspersoners bruk av lavterskeltilbud før og under koronapandemien, og i hvilken grad det har vært endringer i bruken som kan knyttes til pandemien. ...