• Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 

      Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2014:01, Working paper, 2014-01)
      NOVA gjennomførte i 2004, 2006 og 2008 oppdrag for GE Money Bank om norske husholdningers gjeld og bruk av de ulike lånetilbud som fantes på markedet. Resultatene ble rapportert i NOVA Rapport 14/05, NOVA Rapport 11/07 og ...