• Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2014:01, Working paper, 2014-01)
   NOVA gjennomførte i 2004, 2006 og 2008 oppdrag for GE Money Bank om norske husholdningers gjeld og bruk av de ulike lånetilbud som fantes på markedet. Resultatene ble rapportert i NOVA Rapport 14/05, NOVA Rapport 11/07 og ...
  • Nordmenns gjeld og formue høsten 2015 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat;2016:03, Working paper, 2016-04)
   Gjennom de siste ti årene har NOVA med jevne mellomrom fått gjennomført undersøkelser av nordmenns formue og gjeld. Undersøkelsen som ble gjen- nomført høsten 2015 var et samarbeid mellom NOVA og Finans Norge som bekostet ...