• Boligbehov og ubalanser i storbyer. En synteserapport 

      Nordvik, Viggo (NOVA Notat 3/15, Notat, 2015)
      Fram mot 2025 forventes befolkningen (over 20 år) i de fem storbyene Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo å vokse med nær 20 prosent. En stor del av denne befolkningsveksten vil komme blant eldre. Om lag 35 prosent av ...