• Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring 

      Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar (NOVA Notat 9/12, Notat, 2012)
      Bostøtten er og har gjennom en lang periode vært et sentralt virkemiddel i boligpolitikken. Etterhvert har den også i økende grad blitt betraktet som en del av en helhetlig sosial- eller velferdspolitikk. I notatet Bostøtte: ...