• Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring 

   Nordvik, Viggo; Sørvoll, Jardar (NOVA Notat 9/12, Notat, 2012)
   Bostøtten er og har gjennom en lang periode vært et sentralt virkemiddel i boligpolitikken. Etterhvert har den også i økende grad blitt betraktet som en del av en helhetlig sosial- eller velferdspolitikk. I notatet Bostøtte: ...
  • Storby – stabilitet og endring i botetthet og flytting 

   Turner, Lena Magnusson; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat 2/2016, Notat, 2016)
   Norske storbyer har opplevd sterk befolkningsvekst de senere årene. Demografisk utvikling og endret befolkningssammensetning stiller byene overfor nye utfordringer i planlegging og dimensjonering av kommunale tjenestetilbud. ...
  • Et velfungerende leiemarked? Profesjonell utleie og offentlig-privat samarbeid 

   Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat 4/14, Notat, 2014)
   De senere årene har leiemarkedet fått ny aktualitet. Fra flere hold blir det pekt på behovet for en mer velfungerende utleiesektor med økt profesjonell utleie. I dette notatet peker vi på hvordan profesjonell utleie kan ...