• Oslo Krisesenters prosjekt for voldsutsatte kvinner i fengsel 

      Dullum, Jane (NOVA Notat 4/17, Notat, 2017)
      Notatet presenterer erfaringene fra et prosjekt Oslo Krisesenter – i samarbeid med Bredtveit fengsel – har drevet for kvinner i fengsel som er utsatt for vold i nære relasjoner. Prosjektet startet i 2004, og det har hatt ...