• Boendemiljö, bosättning och integration 

   Turner, Lena Magnusson (NOVA Notat 6/12, Notat, 2012)
   Följande litteraturöversikt handlar om boendemiljö, om bosättning och om integration. ö–versikten inleds med en diskussion av hur begreppet god boendemiljö har definierats och använts i politiken, i planeringen och i ...
  • Boforhold blant barnefamilier med lav inntekt 

   Turner, Lena Magnusson; Stefansen, Kari (NOVA Notat 1/12, Notat, 2012)
   Temaet for dette notatet er boforhold blant barn i lavinntektsfamilier. Boforhold omfatter både den konkrete boligen og nærmiljøets kvalitet. Notatet består av to deler. Del I tar utgangspunkt i foreliggende forskning og ...
  • Storby – stabilitet og endring i botetthet og flytting 

   Turner, Lena Magnusson; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat 2/2016, Notat, 2016)
   Norske storbyer har opplevd sterk befolkningsvekst de senere årene. Demografisk utvikling og endret befolkningssammensetning stiller byene overfor nye utfordringer i planlegging og dimensjonering av kommunale tjenestetilbud. ...