• Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser 

      Kristiansen, Inger-Hege (NOVA Notat 5/09, Notat, 2009)
      Dette notatet er en underveisevaluering av utviklingsprosjektet Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser. Det treårige utviklingsarbeidet er initiert av Barne- og likestillingsdepartementet, og har som siktemål å utvikle nye ...