• Utdanningsforskjeller i helserelatert atferd - like store over hele landet? 

      Elstad, Jon Ivar; Koløen, Kristine (NOVA Notat 3/09, Notat, 2009)
      Tidligere norske studier har dokumentert at det eksisterer sosiale og geografiske forskjeller i helse. Det vil si at både hvilket sosialt sjikt en tilhører og hvor i landet en bor, kan være av betydning for ens helse. Disse ...