• Barn av fosterforeldre. Hva sier forskningen? 

      Falch-Eriksen, Asgeir (NOVA Notat 3/18, Notat, 2018)
      Kunnskapssammenstillingen forsøker å trekke ut essensen av forskning som foreligger og som problematiserer fosterforeldrenes egne barn, erfaringer og opplevelser med henblikk på barnas forhold til fosterbarnet, til familien, ...